Choroby pasożytnicze często występują wśród małych dzieci. Rozwojowi pasożytów sprzyja niedbanie o higienę oraz przebywanie w dużych skupiskach ludzi. Wszawica czy owsica panująca w przedszkolu jest dość częstym i popularnym zjawiskiem. Jakie są najczęstsze choroby pasożytnicze wśród dzieci, jak ich unikać i jak leczyć?

Owsica – powodowana jest przez owsiki, jest najczęściej występującą …

Zapisy do żłobka przyjmuje jego dyrektor w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje „rejonizacja” ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Dyrektor żłobka …