Kluby rodzica na terenie miasta Kraków oferują różnego rodzaju zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym. Dają rodzicom możliwość spotkania i poznania się. Młodzi rodzice mogą dzielić się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz problemami w wychowywaniu dzieci z jakimi się spotkali. Kluby oferują atrakcyjne programy, warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie, więzi rodzinne, obudzające aktywność …

W Krakowie plac zabaw znajduje się na niemal każdym osiedlu. Place zabaw to miejsca przyjazne zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Jest to miejsce spotkań dzieci, gdzie nawiązują pierwsze relacje społeczne z rówieśnikami, poznają pierwszego przyjaciela „z piaskownicy”, natomiast dla rodziców to miejsce spotkania się z innymi rodzicami, poznanie się, nawiązanie relacji i …

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków można uzyskać różnorodną pomoc mieszkaniową, która potrzebna jest w różnych sytuacjach i przypadkach losowych.

Pomoc mieszkaniową można uzyskać z tytułu zamieszkiwania w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i osiągania niskich dochodów, z tytułu zamieszkiwania w lokalu, w którym występuje …

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie …