Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rodzicu nie jesteś sam.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Chimiak.
 • E-mail: arkadiusz.chimiak@firr.org.pl
 • Telefon: 12 444 73 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro w Krakowie, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków

Biuro zlokalizowane jest w dzielnicy Krowodrza przy ulicy Racławickiej 58. Z Dworca Głównego do Fundacji można dojechać linią nr 130 (przystanek Urząd Marszałkowski, około 350 metrów od Fundacji) oraz szybką koleją aglomeracyjną (przystanek Kraków Łobzów – około 400 metrów od Fundacji).

Fundacja mieści się na I piętrze Centrum Biurowego Proton. Biurowiec jest usytuowany na tyłach urzędu Marszałkowskiego, obok Centrum Wspinaczkowego Forteca. Do budynku prowadzi wejście po 8 schodach. Po prawej stronie biurowca znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Zaraz obok niego jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obiekt jest wyposażony windę.

Do biura można wejść używając dzwonka, który znajduje się po prawej stronie drzwi wejściowych do Fundacji, na wysokości 105 cm.

Wszystkie pomieszczenia Fundacji są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – w tym toaleta.

Do biura można wejść z psem asystującym.

W jednym z pomieszczeń Fundacji zainstalowana jest pętla indukcyjna. Po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – można również porozumieć się w polskim języku migowym. Kilku pracowników zna też podstawy języka migowego.