Zapisy do żłobka przyjmuje jego dyrektor w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje „rejonizacja” ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Dyrektor żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka. Miasto Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, w których znajduje się około 2 350 miejsc.

Żłobki samorządowe są placówkami, w których realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).  Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, tel. : 12 616-94-87.

Zgodnie z uchwałą Urzędu Miasta Krakowa opłatę za pobyt dziecka w żłobku wynosi 199 zł miesięcznie. Opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie do 150 zł miesięcznie. Rodzice (opiekunowie prawni), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty- opłata zostaje zmniejszona o 100 zł za każde dziecko. Z kolei rodzice (opiekunowie prawni), których dochód nie przekracza 180% dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe), zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku – opłata zostaje zmniejszona o 100 zł za każde dziecko. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy objęci są Krakowską Kartą Rodzinną 3+ zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, a rodzice (opiekunowie prawni), którzy objęci są Krakowską Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Natomiast opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wynosi 3 zł za każdą godzinę, a wydłużony czas pobytu dziecka kosztuje 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie to  7 zł dziennie, a w przypadku nieobecności dziecka rodzice nie ponoszą żadnych opłat.

Poniżej znajduje się spis samorządowych żłobków na terenie miasta Kraków oraz żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków samorządowych 

 1. Żłobek Samorządowy nr 1
 2. Żłobek Samorządowy nr 2
 3. Żłobek Samorządowy nr 5
 4. Żłobek Samorządowy nr 6
 5. Żłobek Samorządowy nr 7
 6. Żłobek Samorządowy nr 12
 7. Żłobek Samorządowy nr 13
 8. Żłobek Samorządowy nr 14
 9. Żłobek Samorządowy nr 18
 10. Żłobek Samorządowy nr 19
 11. Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20
 12. Żłobek Samorządowy nr 21
 13. Żłobek Samorządowy nr 22
 14. Żłobek Samorządowy nr 23
 15. Żłobek Samorządowy nr 24
 16. Żłobek Samorządowy nr 25
 17. Żłobek Samorządowy nr 27Żłobek Samorządowy nr 28
 18. Żłobek Samorządowy nr 30
 19. Żłobek Samorządowy nr 31
 20. Żłobek Samorządowy nr 32
 21. Żłobek Samorządowy nr 33

Rejestr niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych

 1. Żłobek Niepubliczny Nr 1 „Misie-Pysie” ul. Raciborska 17
 2. Klub dziecięcy „Kubuś i przyjaciele” os. Akademickie 4/5
 3. Żłobek „Krasnal” ul. Klonowica 33
 4. Żłobek Niepubliczny Nr 3 „Tęczowe Misie” ul. Żeleńskiego 60A
 5. Żłobek Niepubliczny „Uśmiechnięty domek” ul. Bobrzyńskiego 39b/26
 6. Żłobek „Kubuś” ul. Ks. J. Meiera 20G/1B
 7. Żłobek Niepubliczny Nr 6 „Misie – Pysie” ul. Domagały 63 i 65
 8. „Tęczowy Żłobek” os. Dywizjonu 303 14/1
 9. Żłobek „Mali Geniusze” ul. M. Drzymały 15
 10. Niepubliczny Żłobek „Bajka” ul. Ruczaj 43U/4
 11. Żłobek Niepubliczny Nr 7 „Misie – Pysie” ul. Kadłubka 3
 12. Żłobek „Centrum Malucha AGUGU” ul. Zdunów 18B
 13. Niepubliczny Żłobek „Tosia” ul. Grzegórzecka 67c/U4
 14. Żłobek Centrum Zdrowego Rozwoju
 15. „Czyżyk” ul. Moczydło 7A
 16. Żłobek Integracyjny Punkt Opieki nad Dzieckiem „Calineczka” ul. Pod Fortem 2a/1
 17. Żłobek „Bąbelkowo” ul. Imbramowska 24A
 18. Żłobek “Re-re kum-kum” ul. J. Szablowskiego 3/III
 19. Żłobek Niepubliczny „Akademia Elfów” ul. Kazimierza Wielkiego 71
 20. Klub Dziecięcy „Momi” ul. Kluczborska 54/1
 21. Żłobek Nr 8 przy Centrum Rozwoju
 22. Dziecka „Pozytywka” ul. Pełczyńskiego 21
 23. Żłobek Niepubliczny Nr 9 „Tęczowe
 24. Misie” ul. Gen. A. F. Nila 17/JU
 25. Niepubliczny Żłobek „Chatka Maluszka” ul. Trybuny Ludów 71
 26. Żłobek „Malutkowo 2” ul. Kluczborska 48/1
 27. Klub dziecięcy „Przytulanka” ul. Dietla 71/1
 28. Żłobek „Kraina Odkrywcy” ul. Drukarska
 29. Klub Malucha „Troskliwe Misie” os. II Pułku Lotniczego 2/81
 30. Katolicki Żłobek „Aniołek” ul. Zmartwychwstania Pańskiego 2A
 31. Żłobek Niepubliczny „Eko-Park” ul. Beskidzka 23
 32. Żłobek „Krasnoludki” ul. Wysłouchów 30B/3
 33. Klub Dziecięcy „Terefere” pl. Sikorskiego 4 lok. 1
 34. Żłobek „Artystyczna Akademia Malucha” ul. J. Bitschana 4
 35. Żłobek „Chatka Niedźwiadka” ul. Krawiecka 18
 36. Żłobek Niepubliczny „Bajkowo” ul. Prosta 35B
 37. Żłobek „Cioci Ani” ul. Wandejska 3
 38. Żłobek „Marzenie” ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13D
 39. Prywatny Żłobek „Puszek” ul. Miłkowskiego 7
 40. Prywatny Żłobek „Śpioszek” ul.Stachiewicza 32
 41. Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” ul. Z. Glogera 5
 42. Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” ul. Radzikowskiego 47C
 43. Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” ul. Przemysłowa 4/125
 44. Żłobek „Malutkowo” ul. Łepkowskiego 5 LU1
 45. Żłobek „Krasnoludki” os. Oświecenia 51/106
 46. Żłobek “Artystyczna Akademia Malucha 2” ul. Przemiarki 23A
 47. Żłobek Niepubliczny Nr 10 „Tęczowe Misie” os. Tysiąclecia 85
 48. Żłobek „Kraina Odkrywcy” ul. Rodakowskiego 1
 49. Żłobek „Kraina Odkrywcy” ul. Przewóz 40
 50. Klub Malucha „Magiczne Safari” ul. Myśliwska 5B lok.102
 51. Żłobek „Kolorowa Przystań” ul. Konecznego 6/15U
 52. Żłobek „Mini Bambini” ul. Grodzisko 30
 53. Żłobek Akademia Malucha „Słoneczny Kąt” ul. Ciechocińska 2
 54. Klub Malucha „Karuzela” ul. Lenartowicza 11 lok.2
 55. Niepubliczny Żłobek „Tygryski” ul. St. Kostki Potockiego 19
 56. Akademia dziecięca „Kraina Tysiąca i jednej nocy” os. Centrum E 14/LU3
 57. Żłobek „Zaczarowany Melonik” ul. A. Augustynka Wichury 14/LU 1
 58. Żłobek Międzynarodowa Akademia Malucha „Daisy” ul. Grota-Roweckiego 51B lok. 96
 59. Żłobek „Mini Pysie” ul. Królowej Marysieńki 6
 60. Niepubliczny Żłobek „Centrum Maluszek” ul. Szuwarowa 4 lok.64
 61. Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Miś” ul. Czyżyńska 21 lok. 98
 62. Niepubliczny Żłobek „Złoty Kogucik” ul. Majora Łupaszki 13/LU1
 63. Niepubliczny Żłobek „Kącik Świata i Maluszki” ul. Ostatnia 1D
 64. Niepubliczny Żłobek Językowy ”Fair Play” ul. Francesco Nullo 42/U9
 65. Niepubliczny Żłobek „Motylkowa Kraina” ul. Rakowicka 18A/100
 66. Żłobek „Mini Mini” ul. Marii Dąbrowskiej 17I/64
 67. Żłobek „Bajkowy” ul. Samuela Lindego 13/20
 68. Żłobek Klub Malucha „Panda” ul. Lechicka 1
 69. Klub Malucha „Tup-Tup” ul. Wiedeńska 108
 70. Niepubliczny Żłobek „Karmelkowy Zakątek” ul. Porucznika Wąchały 7
 71. Prywatny Żłobek „Kacperkowo” ul. Promienistych 10
 72. Żłobek „Gumisiowy Las” ul. Na Barciach 14/I LU
 73. Klub Dziecięcy „Centrum Małego Dziecka” ul. Miłkowskiego 9/lok U1
 74. Niepubliczny Żłobek „Stokrotki” ul. Skotnicka 101
 75. Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” ul. Gdańska 20
 76. Niepubliczny Żłobek „Pompon” ul Sportowa 2A
 77. Niepubliczny Żłobek „Pyza i Ja” ul. Wincentego Danka 8
 78. Niepubliczny Żłobek „Fajny Żłobek” ul. Sołtysowska 12i/46
 79. Niepubliczny Żłobek „Glukusie” os. Bohaterów Września 82
 80. Niepubliczny Klub Malucha „Smerfy” ul. K. Bunscha 20 lok. 76,77
 81. Niepubliczny Żłobek „Iskierki” ul. Kanarkowa 1
 82. Niepubliczny Żłobek „Kącik Maluszka” ul. Kaczorówka 1 lok.2
 83. Niepubliczny Żłobek „Zielona Wyspa” ul. Doktora Judyma 16
 84. Niepubliczny Żłobek Językowy „Fair Play” ul. Jana Dekerta 24
 85. Niepubliczny Żłobek Językowy „Fair Play” ul. Ruczaj 43
 86. Żłobek Montessori House ul. Solvaya 4/1
 87. Żłobek Montessori „Wesoły Jeżyk” ul. Wyżynna 2
 88. Żłobek „Re-re kum-kum” ul. Żabiniec 70
 89. Niepubliczny Klub Malucha „Smerfy” ul. Wysłouchów 55
 90. Żłobek „Re-re kum-kum” ul. Przybyszewskiego 20
 91. Niepubliczny Żłobek „Mały Einsteinek” ul. Koszykarska 21C/3
 92. Żłobek „Fiku Miku” ul. Gwieździsta 7
 93. Żłobek „Dzieciaczkowo Due” ul. J. Tokarskiego 6
 94. Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego
 95. „Żaczuś” ul. Bydgoska 19B
 96. Żłobek „Ogródek Krasnoludków” ul. Dominikanów 32 /21
 97. Niepubliczny Żłobek Nr 5 ul. Kurczaba 6
 98. Niepubliczny Żłobek lub Malucha „Panda” ul. Petrażyckiego 52
 99. Żłobek Centrum Zdrowego Rozwoju
 100. Dziecka „Czyżyk” ul. Siewna 10
 101. Niepubliczny Żłobek Borowinka ul. Zaruskiego 4
 102. Żłobek „Re-re kum-kum 2” ul. Radzikowskiego 104/1
 103. Żłobek Niepubliczny Misie Pysie ul. Dobrego Pasterza 118c/1
 104. Niepubliczny Żłobek Tygryski ul. Walerego Sławka 21/2
 105. Niepubliczny Żłobek Skrzacikowo ul. Czarnogórska 10B lok 11
 106. Żłobek Kraina Odkrywcy ul. Strycharska 10 lok LU 2,
 107. Żłobek Kubuś i Przyjaciele ul. Myśliwska 57
 108. Niepubliczny Żłobek Majowa Łąka ul. Komuny Paryskiej 2a
 109. Niepubliczny Żłobek
 110. Przedszkole Świat Dziecka ul. Jana Piltza 34
 111. Niepubliczny Żlobek Krasnal ul. Kobierzyńska 24
 112. Niepubliczny Żłobek Delfinki ul. Kijanki 2
 113. Niepubliczny Żłobek “Mądra Sowa” ul. Przewóz 10/42
 114. Żlobek Clever Kids Nursery ul 28 lipca 1943 4
 115. Żłobek Małe Tygryski os. Oświecenia 21/u3,
 116. Niepubliczny Żłobek Koala ul. Kołaczy 5
 117. Żłobek Muszelka ul. Grzegórzecka 73 B / 5, 6, 7, 8
 118. Klub Malucha Małe Gwiazdeczki ul. Romanowicza 5 / 8c,
 119. Prywatny Żłobek Śpioszek 2 ul. Bieńczycka 15A
 120. Prywatny Żłobek Kacperkowo 2 ul. Dobrego Pasterza 56 / LU 1
 121. Niepubliczny Żłobek Językowy
 122. Fair-Play ul. Życzkowskiego 20/20
 123. Niepubliczny Żlobek Gabi ul. Dr Jana Piltza 22
 124. Żłobek Pierwsze Kroczki Marta
 125. Młynarczyk os. 2 Pułku Lotniczego 44/ lu 5
 126. Żłobek Klasa Bobasa ul. Przemiarki 23 lok. 3
 127. Żłobek Mini Mini ul. Mistrzejowicka 2A
 128. Żłobek Niepubliczny First Step ul. Beskidzka 4 c
 129. Niepubliczny Żłobek Raj Maluszka ul. Dąbska 18 D / 11, 12
 130. Niepubliczny Żłobek Baby College ul. Wandejska 4
 131. Żłobek Niepubliczny Międzynarodowa
 132. Akademia Malucha Daisy ul Grzegórzecka 76B
 133. Żłobek Wesołe Skrzaty ul. Pańska 20
 134. Niepubliczny Żłobek i Przedszkole
 135. Sportowo Językowy Fair Play ul. Macieja Dębskiego 125
 136. Niepubliczny Żłobek Ence Pence ul. prof. Wojciecha Marii Bartla 19 B
 137. Prywatny Żłobek “Pod chrząszczykiem” al. Krasińskiego 24a/3
 138. Żlobek Re-re kum-kum ul. Radzikowskiego 100J/48
 139. Żlobek Re-re kum-kum ul. Radzikowskiego 100K/1
 140. Żłobek “Dzieciaczkowo” ul. Łokietka 320 A
 141. Niepubliczny Żłobek Akademia Skrzatów os. Bohaterów Września 1 J/ u 6
 142. Niepubliczny Żłobek Filemon ul. Murarska 3 B / 3 LU
 143. Niepubliczny Żłobek nr 11 ul. Bujaka 10
 144. Niepubliczny Żłobek Butterfly ul. Koszykarska 31
 145. Żłobek Miś ul. Murarska 19/5U
 146. Klub Malucha Malinowe Skrzaty ul. Irysowa 7/1
 147. Żłobek Niepubliczny Lokomotywa os. Złotej Jesieni 2c
 148. Żłobek „Mini Bambini” ul. Grodzisko 30
 149. Niepubliczny Żłobek Bajka ul. W. Lipińskiego 13 lok. D
 150. Pozytywny Żłobek nr 1 w Krakowie ul. Maciejkowa 28
 151. Żłobek Zaczarowany Melonik ul. Kapelanka 6A lok. U 15
 152. Żłobek Terefere ul. Zdunów 18C/1, 3
 153. Klub dziecięcy “Fabryczka”
 154. Centrum Kreatywnego Dziecka ul. Fabryczna 3 lok.1
 155. Klub Malucha Wesołe Wygibasy ul. Vetulaniego 8
 156. Klub dziecięcy Świat Według Maluszka ul. Wolska 7
 157. Klub dziecięcy „Niunia” ul. T. Rejtana 8/1
 158. Niepubliczny Żłobek Nr 4 ul. Kurczaba 6
 159. Niepubliczny Żłobek Fair Play JP Sports ul. Dobrego Paterza 52/L 5
 160. Niepubliczny Żłobek Fair Play ul. Wielicka 28
 161. Niepubliczny Żłobek Pierwsze Kroczki os. Dywizjonu 303 19c/LU1
 162. Klub dziecięcy “Momi Klub 2” ul. Wybickiego 1/LU
 163. Pozytywny Żłobek nr 2 al. 29 Listopada 19
 164. Żłobek Niepubliczny Misie-Pysie ul. Komuny Paryskiej 54
 165. Niepubliczny Żłobek Fundacja Jewish
 166. Community Centre Żłobek Frajda ul. Miodowa 24
 167. Niepubliczny Żłobek Royal Baby ul. Saska 5/3
 168. Klub Dziecięcy Bajkowy Świat Malucha ul. Siemomysła 30