Rozwój mowy małego dziecka to proces długi, żmudny i złożony. Rodzice z niecierpliwością czekają na pierwsze słowa swojej pociechy, które u jednych pojawiają się szybciej, u innych później. Maluch najpierw krzykiem zwraca uwagę rodziców i sygnalizuje swoje potrzeby, później pojawiają się pojedyncze dźwięki, a następnie pierwsze słowa.

Roczne dziecko potrafi już modulować głos, nadawać mu odpowiednią intonację. Na tym etapie rozwoju powszechne jest tworzenie neologizmów dziecięcych, kiedy to dziecko tworzy własne słowa i określenia różnych przedmiotów. Zwykle tylko rodzice są w stanie zrozumieć taką mowę. Jest to proces zupełnie naturalny, chyba że trwa zbyt długo, wtedy należy zacząć to zmieniać. Zmiana taka to na przykład otaczanie dziecka mową normlaną, bez uproszczeń i zdrobnień. Kiedy rodzice zwracają się do dziecka niewłaściwymi słowami, nie ma ono szansy nauczyć się nazywania przedmiotów w sposób właściwy.

W drugim roku życia dziecko wymawia już zwykle dwu, trzywyrazowe zdania. Często wymawia tylko pierwszą lub ostatnią sylabę wyrazu, nie używa zaimków. Stopniowo wymawiane są zdania złożone, a później zdania przeciwstawne. Gdy dziecko skończy ok. 2,5 roku, jest w stanie wypowiedzieć zdanie złożone przyczynowe. W tym wieku zna już około tysiąca słów i cały czas powiększa ich zasób.

Jak wspierać rozwój mowy swojego dziecka?

  1. Należy dbać o harmonijny, spokojny i odpowiedni rozwój dziecka. Zarówno fizyczny, jak i psychiczny i emocjonalny.
  2. Należy zapewniać dziecku dostęp do różnorodnych doświadczeń zmysłowych – słuchowych, wzrokowych, ruchowych.
  3. Z dzieckiem należy rozmawiać, mówić do niego, opowiadać o otaczającym świecie. Zadawać pytania, na które dziecko jeszcze nie potrafi odpowiedzieć i samemu na nie odpowiadać.
  4. Oczekiwania wobec dziecka powinny być dostosowane do jego możliwości. Za dobre zachowanie powinno być chwalone.
  5. Zwracając się do dziecka, należy używać starannie dobranych słów, tempo powinno być powolniejsze, a mowa wyraźna i zrozumiała.
  6. Mówiąc, powinno się używać jak najbogatszej mimiki, gestykulacji.
  7. Czytanie dziecku wpływa pozytywnie na rozwój mowy malca. Wskazywanie przedmiotów na obrazkach, dopytywanie, gdzie co jest, pozwoli na aktywny udział dziecka w codziennym czytaniu.

Trzeba pamiętać o tym, że rozwój ogólnie, jak i rozwój mowy to procesy bardzo zindywidualizowane i każde dziecko rozwija się własnym tempem. Nie należy ich przyspieszać na siłę. Jednakże, jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowanie czy nieprawidłowości w rozwoju należy skonsultować się ze specjalistą, który stwierdzi, czy faktycznie dzieje się coś złego.