Na terenie Gminy Miejskiej Kraków można uzyskać różnorodną pomoc mieszkaniową, która potrzebna jest w różnych sytuacjach i przypadkach losowych.

Pomoc mieszkaniową można uzyskać z tytułu zamieszkiwania w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i osiągania niskich dochodów, z tytułu zamieszkiwania w lokalu, w którym występuje …

Rozwój emocjonalny małego dziecka to proces bardzo dynamiczny i bogaty w wiele pozytywnych zmian. Maluch zaczyna wchodzić w coraz to szersze interakcje społeczne, jego otoczenie poszerza się o inne, mniej znane mu osoby. Dziecko pragnie poznawać ludzi, innych niż mama i tata, których doskonale zna. W tym wieku coraz większe zainteresowanie budzą …

Przyjaźń między dziećmi to zupełnie inny rodzaj przyjaźni niż w przypadku dorosłych. Dla dziecka przyjacielem nie jest ktoś o podobnym charakterze czy osobowości, ktoś wyjątkowy, ale ktoś, kto jest blisko, lubi je i bawi się z nim. Do 5. roku życia najlepszym przyjacielem dla dziecka i osobami godnymi zaufania są rodzice. Później …