Obrezek przedstawia figurę człowieka, która siedzi zamyślona na dużym znaku zapytania.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą. Informacja dla pacjentów na temat zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawierająca numer telefonu, powinna być umieszczona na tablicy wewnątrz i na zewnątrz placówki POZ.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia (w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą).

W sytuacji nagłego zdarzenia, kiedy nie są konieczne specjalistyczne zabiegi lub diagnostyka, pacjent może zgłosić się do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gabinety są do dyspozycji pacjentów codziennie od godz. 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w weekendy i dni wolne od pracy. Pacjent ma prawo wybrać dowolny gabinet, nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent może otrzymać tam doraźną pomoc, niezbędne recepty, a także otrzymać skierowanie do dalszego leczenia.

Pomoc doraźną można otrzymać w następujących placówkach (ułożone alfabetycznie według dzielnic Krakowa):

 1. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. , os. Złotej Jesieni 1, BIEŃCZYCE, tel. 12 64 68 792          
 2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2a, GRZEGÓRZKI, tel. 12 619 86 87; 12 619 86 61           
 3. Szpital św. Rafała w Krakowie, ul. Armii Krajowej 5,  KROWODRZA, tel. 12 370 27 35 
 4. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66,  NOWA HUTA, tel. 12 622 95 76; 12 622 95 45      
 5. NZOZ Kraków – Południe,  ul. Kutrzeby 4, PODGÓRZE, tel. 12 656 10 07
 6. NZOZ Kraków – Południe, ul. Szwedzka 27, PODGÓRZE, tel. 12 266 02 70
 7. Szpital św. Rafała w Krakowie, ul. Bochenka 12, PODGÓRZE DUCHACKIE, tel. 12 385 58 05     
 8. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35, PRĄDNIK BIAŁY, tel. 12 257 86 06          
 9. Krakowski Szpital Specjalistyczny im.  Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, PRĄDNIK BIAŁY, Pawilon M-V, wejście C, tel. 12 614 28 88           
 10. Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie, al. Marsz. Ferdynanda Focha 33,  ZWIERZYNIEC, tel. 12 68 76 400; 12 68 76 442; 12 68 76 479; 12 68 76 492                  

Wszystkie wymienione powyżej szpitale mają zdeklarowaną obecność lekarza pediatry oprócz Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

W stanach nagłych i zagrożenia życia pacjent ma prawo zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpitalne oddziały ratunkowej izby przyjęć działające przy szpitalach przyjmują wszystkich pacjentów z stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Udzielane są tam świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Każdy szpitalny oddział ratunkowy lub izba przyjęć ma obowiązek zapewnić pacjentowi również pomoc w stanach nagłych, niezbędne recepty, zwolnienie lekarskie oraz skierowanie do specjalisty w przypadku konieczności dalszego leczenia.

Izba przyjęć to jednostka organizacyjna szpitala w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., pracująca w trybie ciągłym. W izbie przyjęć wymagane jest wyposażenie pozwalające na podejmowanie czynności ratujących życie. Wyposażenie pomieszczeń izby przyjęć jest dostosowane do potrzeb związanych z rodzajem udzielanych świadczeń.

Szpitalne izby przyjęć przyjmują pacjentów:

 1. zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza POZ oraz lekarzy specjalistów;
 2. przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego;
 3. zgłaszających się samodzielnie (bez skierowania) w sytuacji zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań izby przyjęć należy:

 1. rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 2. zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego;
 3. objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków;
 4. przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji;
 5. udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji.

Szpitale, które udzielają tego typu pomocy to:

 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 – 2a, GRZEGÓRZKI, tel. 12 61 98 613
 2. Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, NOWA HUTA, os. Na Skarpie 66, tel. 12 62 29 260
 3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, PODGÓRZE, tel. 12 65 81 384
 4. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza– tylko ze skierowaniem na oddział, PRĄDNIK BIAŁY, ul. Prądnicka 35-37, tel. 12 25 78 672