Dziecko z niepełnosprawnością na huśtawce

Serdecznie zapraszamy uczestników i uczestniczki projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!” na cykl szkoleń skierowanych do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami do lat 3.

Każde szkolenie będzie się odbywało w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, Kraków.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • Szkolenie dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością wzroku – 24.09.2018, godz. 16:00 – 20:00
  • Szkolenie dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością słuchu – 25.09.2018, godz. 16:00 – 20:00
  • Szkolenie dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością ruchową – 27.09.2018, godz. 16:00 – 20:00
  • Szkolenie dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – 02.10.2018, godz. 16:00 – 20:00
  • Szkolenie dla rodziców dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 03.10.2018, godz. 16:00 – 20:00

Celem spotkań jest:

  • przedstawienie specyfiki niepełnosprawności i jej wpływu na rozwój dziecka,
  • omówienie ścieżek leczenia, rehabilitacji i terapii dzieci,
  • wyjaśnienie prawnych aspektów wychowywania dziecka z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, wczesne wspomaganie, świadczenie pielęgnacyjne),
  • wskazanie możliwych dróg do zrozumienia i odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej.

W trakcie spotkań rodzice otrzymają materiały informacyjne oraz będą mieli możliwość uzyskania indywidualnych porad.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 20.09.2018 r.
Szkolenia skierowane są do uczestników/uczestniczek projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Jeżeli nie jesteś uczestnikiem/uczestniczką projektu i chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer tel. 12 350 63 67 (infolinia projektu „Rodzicu, nie jesteś sam” czynna w godzinach: poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00).