Zdjęcie przedstawia mężczyznę z dwójką dzieci w basenie.

Tato, nie jesteś sam! Zapraszamy na szkolenie w dodatkowym terminie!

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!” na szkolenie „Tato, nie jesteś sam!”, skierowane do ojców dzieci do lat 3.

Spotykamy się 07.11.2018 r. w godzinach 17:00 – 21:00. w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, Kraków.

Celem spotkania jest:

  • poznanie sposobów na utrzymywanie równowagi na linii życie rodzinne – praca zawodowa,
  • rozpoznawanie silnych i słabych strony swojego ojcostwa,
  • nabycie umiejętności przydatnych do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju,
  • stworzenie i wdrożenie praktycznego planu działania dla taty.

W trakcie spotkania ojcowie otrzymają materiały informacyjne oraz będą mieli możliwość uzyskania indywidualnych porad.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 30.10.2018 r.
Szkolenie skierowane jest do uczestników projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Jeżeli nie jesteś uczestnikiem projektu i chciałbyś dowiedzieć się więcej, zadzwoń pod numer tel. 12 350 63 67. Infolinia projektu „Rodzicu, nie jesteś sam” czynna w godzinach: poniedziałek – piątek, od 9.00 do 14.00.