Wśród młodych rodzin czy rodziców często zdarzają się różnego rodzaju problemy, z którymi nie do końca są oni w stanie sobie poradzić sami. Mowa tu o problemach życiowych, trudnościach oraz potrzebie wsparcia w rozwiązywaniu tych problemów. W takiej sytuacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków osoby takie mogą uzyskać pomoc w formie poradnictwa prawnego czy też specjalistycznego. Poradnictwo prawne polega na udzielaniu informacji na temat przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów czy zabezpieczenia społecznego. Z kolei poradnictwo specjalistyczne może być udzielane z powodu na przykład trudności wychowawczych, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, ubóstwa, niepełnosprawności czy zagrożenia przemocą w rodzinie.

W Krakowie tego rodzaju pomoc można uzyskać zwracając się do poszczególnych filii miejskiego ośrodka pomocy społecznej, które przypisane są poszczególnym rejonom Krakowa. Są to kolejno:

 • Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643‑07‑06, e‑mail: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

 • Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

 • Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00‑08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

 • od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,
 • od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,
 • od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,
 • od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,
 •  Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e‑mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

 • Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

 • Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

 • Filia nr 7 al. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

 • Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

 • od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,
 • od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,
 • od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,
 • od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej.
 • Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa;

Natomiast osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Miejskiej Kraków pomoc mogą uzyskać w Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na os. Teatralnym 24, tel. 12 430-45-46, fax 12 643-07-06.