Dziewczynka z różowym plecakiem spoglądająca w kierunku osoby robiącej zdjęcie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, którzy przekazują podstawowe zasady i wartości kształtujące jego osobowość i dalsze życie. Prawie każdy rodzic kocha swoje dziecko i chce dla niego jak najlepiej. Mimo to bardzo często dochodzi do kilku błędów wychowawczych, nad którymi rodzice nie są w stanie świadomie panować, zwłaszcza w sytuacjach nerwowych i stresowych. Świadomość popełnienia błędu, jest bardzo ważnym krokiem na drodze do zmiany swojego zachowania. Każdy rodzic uczy się na bieżąco, jak być dobrym rodzicem. Nikt nie został wyposażony w listę cech i zachowań odpowiednych dla idealnego rodzica, nikt nie uczył się wcześniej jak być rodzicem. Błędy są rzeczą naturalną, rodzicielstwo to proces, podczas którego zdarzają się potknięcia i porażki. Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność. Mamy bowiem pod opieką małe dziecko, i to od nas zależy, na jakiego człowieka wyrośnie. Często zdarza się, że rodzice nie mają planu na wychowanie dziecka. Nie rozmawiają ze sobą, w jaki sposób przekażą dziecku wartości, nauczą go wiary w siebie i własne możliwości, ile czasu powinni mu poświęcić. Wśród rodziców często panuje przekonanie, że życie powinno toczyć się własnym biegiem, tak jak do tej pory, a proces wychowania dokona się sam, przy okazji.

Jednym z podstawowych błędów wychowawczych jest brak konsekwencji. Brak wyznaczania granic dopuszczalnych zachowań, brak stanowczości w uczeniu zasad negatywnie wpływa na rozwój osobowości małego dziecka. Dla świętego spokoju, kupujemy lizaka w sklepie, kiedy dziecko robi awanturę na cały market. Jeśli obowiązki nie są wypełniane, raz wyciągniemy z tego konsekwencje, innym razem odpuścimy. Brak nam zdecydowania i stanowczości, aby zabronić dziecku oglądać telewizję lub wyznaczyć jakiś limit. Zgoda i przyzwolenie na słynne „zaraz”, które nigdy nie nadchodzi. W wielu rodzinach rodzice stają naprzeciwko siebie, zamiast razem. Jeden rodzic nałożył karę lub obowiązek, drugi karę anulował. Wszystkie te błędy sprawiają, że dziecko czuje się zagubione. Nie wie czym jest konsekwencja, obowiązek i kara, nie rozumie swoich złych zachowań, ponieważ kara za nie została anulowana, zapomniana. Rodzice jawią się dziecku jako niepanujący nad sobą i nad nim, jako niesłowni i słabi. Brak granic sprawia, że dziecko testuje, sprawdza jak daleko może się jeszcze posunąć, na ile może sobie pozwolić. Brak konsekwencji od najmłodszych lat dziecka generuje wiele problemów w późniejszym czasie.

Kolejnym błędem popełnianym przez rodziców jest wyręczanie dzieci. Bo jest mało czasu przed wyjściem do przedszkola, żeby dziecko mogło się samo ubrać. Bo na zewnątrz jest za zimno żeby dziecko mogło wynieść śmieci. Małe dzieci są wyręczane w czynnościach samoobsługowych, pomimo tego, że potrafią wykonać je same. Starsze dzieci nie mają obowiązków lub są w nich wyręczane. A jeśli dziecko popełni jakiś błąd, rodzice biorą to na siebie. Takie zachowania rodziców sprawiają, że dziecko czuje się niekompetentne, nie wierzy, że może coś wykonać samo, ponieważ ciągle jest w tym wyręczane. W dorosłym życiu brakuje mu zaradności i samodzielności, czeka aż ktoś je wyręczy.

Brak chwalenia dobrych zachowań dziecka jest kolejnym, często spotykanym błędem wychowawczym. Wielu rodziców częściej skupia się na karaniu złego postępowania, a pomijaniu dobrego. Pochwała jest dla dziecka motywacją do powtarzania pozytywnych zachowań. Każdy człowiek potrzebuje być doceniany i zauważany. Pochwała od rodziców jest sygnałem dla dziecka, że rodzice skupiają się na nim, widzą nie tylko to co złe, ale też to co dobre. Chwalenie dziecka ma korzystny wpływ na poczucie wartości dziecka. Dziecko ma tendencję do brania do siebie wszystkiego co usłyszy i wierzenia w to. Jeśli rodzic mówi mu że jest szkodnikiem i znowu nabroił, ono w to wierzy a jego wewnętrzny obraz siebie jest negatywny. To z kolei może mieć negatywny wpływ na samoocenę i poczucie wartości w dorosłym życiu.

W dzisiejszych czasach status społeczny jest bardzo ważny, a pogoń za pracą, karierą, sukcesem zaślepia niejednego człowieka. Brak czasu dla rodziny i dziecka jest kolejnym błędem popełnianym przez rodziców. Niejednokrotnie czas spędzony z dzieckiem to czas późnym wieczorem, po powrocie z pracy. Wynagradzanie dziecku swojej nieobecności drogimi zabawkami, atrakcjami nie zastąpi i nie da dziecku tego, co otrzyma podczas wspólnie spędzonego czasu z rodzicem. Każde dziecko potrzebuje czasu i uwagi skupionej tylko na nim. Potrzebuje ,żeby rodzice mówili mu jak bardzo je kochają, żeby bawili się z nim i rozmawiali. Jest to podstawa świadomego wychowania, branie udziału w życiu dziecka, obserwowanie jego rozwoju i zachowania pozwala rodzicowi na świadome wychowanie.

Każdy popełnia błędy. Błędy wychowawcze są naturalne i konieczne w uczeniu się dobrego rodzicielstwa. Najważniejszą rzeczą jest świadomość ich popełniania. Dzięki temu możemy się poprawić i stać się lepszą mamą lub tatą.